Informes da Rede

Ámbitos temáticos
Amosando 1 - 3 de 3

A Memoria 2022 da Rede de Bibliotecas de Galicia recolle a información dos resultados acadados pola Rede na última anualidade relativos tanto á súa actividade ordinaria como ás actividades e programas impulsados.

A memoria anual da Rede de Bibliotecas de Galicia recolle un resumo das actividades levadas a cabo e os principais datos estatísticos da Rede para a última anualidade.

A Secretaria Xeral de Cultura, a través da Subdirección Xeral de Bibliotecas e do Libro, elabora a estatística anual da Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia a partir dos datos que proporciona cada unha destas bibliotecas.