Estatísticas

Estatísticas de interese para as bibliotecas públicas.

Documentos de apoio para cubrir as enquisas

Axuda xeral

2023
Manual de informes para estatísticas. Bibliotecas integradas no catálogo da Rede (v.4)
Galicia
2023
Listaxe de bibliotecas integradas no catálogo da Rede
Galicia
2023
Axuda para o cálculo da distribución da colección, ficción e coñecemento 2022
Galicia

Axuda para bibliotecas Meiga

2023
Distribución da colección, obras de ficción e coñecemento no ano 2022. Bibliotecas Meiga
Galicia
2023
Número de prestameiros activos nas bibliotecas públicas no ano 2022. Bibliotecas Meiga
Galicia
2023
Consultas aos OPACs e ás webs das bibliotecas públicas no ano 2022. Bibliotecas Meiga
Galicia
2023
Número de documentos prestados nas bibliotecas públicas durante o ano 2022. Bibliotecas Meiga
Galicia