Busca de emprego online: Infojobs e Indeed

Imaxe
12 de Febreiro 2024, 10:00
Biblioteca Pública da Coruña Miguel González Garcés

ACOPROS

A biblioteca cede as súas instalaciones á asociación ACROPROS (Asociación de Colaboración e Promoción do Xordo) para a realización desta acción formativa.

Busca de emprego online: Infojobs e Indeed.

O obxectivo desta acción formativa e permitir ás persoas realizar de forma autónoma: consulta de ofertas de emprego de forma correcta e axeitada ao seu perfil, resposta e inscripción a estas ofertas, consulta e publicación de anuncios nas páxinas especializadas.

Aula de clubs de lectura, primeira planta.

Duración: 2 horas

Máis información e inscricións: empleoacopros [at] gmail.com (empleoacopros[at]gmail[dot]com), 698110288