O Servizo do Sistema de Bibliotecas é a unidade da Consellería de Cultura e Turismo, dependente da Subdirección Xeral de Bibliotecas e do Libro que ten como misión dar apoio ás bibliotecas públicas de Galicia, sistematizar a información relativa ás mesmas e xestionar todos aqueles programas que contribúen a fomentar a lectura e mellorar os servizos e as coleccións que ofrecen as bibliotecas públicas galegas á cidadanía.

No seu día a día, este Servizo xestiona a plataforma do libro electrónico GaliciaLe, o programa de actividades Ler Conta Moito e o de mellora das coleccións, o préstamo de libros aos clubs de lectura, as accións formativas dirixidas aos profesionais da Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia, as bolsas de formación, os instrumentos de análise e avaliación destas bibliotecas (estatísticas, censo de bibliotecas e Mapa de bibliotecas públicas de Galicia), o rexistro e integración dos centros na Rede.

25/05/2020

Iberbibliotecas

Sesión informativa sobre a 8ª Convocatoria de Axudas 2020

22/05/2020

Bolsas de formación en biblioteconomía 2020

Publicación das listaxes provisonais de admitidos e excluídos

19/05/2020

Proceso de reapertura das bibliotecas públicas xestionadas pola Xunta de Galicia

As bibliotecas os seus servizos progresivamente

18/05/2020

Proceso de reapertura dos servizos das bibliotecas públicas e medidas fronte ao COVID-19

Publicada a nova Orde do Ministerio de Sanidad, as Recomendacións do Ministerio de Cultura y Deporte actualizadas e o Protocolo para o reinicio da actividade presencial nas bibliotecas xestionadas pola Xunta de Galicia

Galiciana

Acceso a Galiciana, biblioteca dixital de Galicia

Rexistro da Propiedade Intelectual

Acceso á páxina do Rexistro da Propiedade Intelectual de Galicia

LOCALIZA A BIBLIOTECA